O projektu

Projekt Spolubydlení začal jako diplomová práce Kláry Daniové a zabývá se bytovou krizí a spolubydlením. Jedná se „metastudii“ — nahlédnutí na problém z různých stran. Trend spolubydlení přibývá a zvyšuje se věk lidí, kteří tento „mezikrok“ k osamostatnění využívají. Bydlením mladých v době krize se zabývá jak Socioekonomický ústav na Akademii věd, tak média. Ve Spolubydlení Klára interpretuje získané poznatky a dává je do zcela nových souvislostí. Vybírá konkrétní články a různá média a staví je do kontrastu jak příběhů lidí, tak státní výzkumné instituce. Výsledkem projektu je tištěný magazín složený z rozhovoru se sociologem Martinem Luxem, mediálních článků a fotografií.

Většina fotografií je autorským dílem, nicméně sbírka obsahuje i fotografie sdílené od přátel, známých i naprostých cizinců. Poznámku u fotografií začínají nenásilnou infografikou, čím dál víc se čtenář prokousává magazínem, tím hlubší témata poznámky nastiňují. Po statistikách přichází téma privatizace a končí filozofickými myšlenkami. Většina textu byla převzata z publikace Bydlení mladých v době krize, Petr Gibas a kolektiv.

Klára Daniová je designérka pro online i offline prostředí. Aktuálně studuje ateliér Grafický design a nová média pod vedením Petra Babáka.

klaradaniova@gmail.com
+420 775 298 120